Met een diploma sta je sterker

Film
Het RMC (initiatief van de gemeente Súdwest Fryslân) ondersteunt jongeren die school dreigen te verlaten of al hebben verlaten zonder startkwalificatie. Het RMC komt in contact met deze jongeren en helpen ze met hun toekomst. Door middel van twee films die we hebben gemaakt willen ze de doelgroep van schoolverlaters en onderwijzers hiervan op de hoogte brengen om zo te kunnen helpen.